Zaproszenie na sympozjum.

Szanowi Państwo,

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNO-ENERGETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

oraz

RADA PROGRAMOWA CZASOPISMA POMPY-POMPOWNIE

mają zaszczyt zaprosić do udziału w SYMPOZJUM poświęconemu aktualnym problemom

WYTWARZANIA I AKUMULACJI ENERGII oraz ROLI POMP W TYCH PROCESACH,

które przedstawią:
prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral i dr inż. Grzegorz Peczkis.

Sympozjum odbędzie się w dniu: 24.06.2022, w sali A3 budynku L-01, kampus GeoCentum.

Początek o godzinie 13.00.  Przewidywany czas trwania sympozjum 2-3 h.

Zapraszają:

Dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. PWr

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Dr inż. Piotr Świtalski

Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Pompy. Pompownie

 

Link do Google Maps z lokalizacją.

 

Zespół badawczy Maszyny Przepływowe

Zespół Maszyn Przepływowych prowadzi działalność naukową w zakresie:

  • modelowania fizykalnego i identyfikacji zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszynach przepływowych,
  • opisu matematycznego wpływu parametrów konstrukcyjnych na zjawiska przepływowe i przemian energetycznych w nich zachodzących.

Badania w zakresie modelowania i prognozowania właściwości hydraulicznych maszyn przepływowych oraz tworzenie podstaw ich projektowania dotyczą:

  • maszyn i urządzeń do przenoszenia masy (pompy, transport hydrauliczny),
  • turbin cieplnych,
  • wykorzystania naturalnych źródeł energii (turbiny 
  • i elektrownie wodne),
  • sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych.

Archiwalna strona Maszyn Przepływowych

Subskrybuje zawartość