Pompy

Pompy są jednymi z podstawowych maszyn roboczych spotykanych we wszystkich gałęziach przemysłu i życiu codziennym. Celem kursu jest zapoznanie studenta z budową i działaniem pomp do transportu cieczy czystych i mieszanin wielofazowych. Omawiana jest budowa różnych typów pomp, rola i znaczenie głównych elementów, podstawy obliczania, własności energetyczne i eksploatacyjne. Przedstawione są metody obliczania układów pompowych, doboru pomp, i ich współpraca z układem.

Materiały:

0. Pompowa wiki autorstwa Marka Skowrońskiego

1. Sprawność - wykres Gradewalda.

2. Sprawność - wykres Strachowsky.

3. Sprawność objętościowa.

4. Sprawność hydrauliczna.

5. Współczynnik prędkości merydionalnej na wlocie Kcm1.

6. Współczynnik prędkości merydionalnej na wylocie Kcm2.

7. Współczynnik zapasu mocy (wykres).

8. Silniki.

9. Stosunek średnic d1/d2 dla różnych wartości wyróżnika szybkobieżności.

10. Przekrój merydionalny

11. Widok łopatki (kąty β oraz grubość) 

12.  Wykres zależności Kcsp oraz d3 

Literatura podstawowa:

Jędral W.: „Pompy wirowe", PWN Warszawa 2001,
Plutecki J.,Rohatyński R., Wajda A.: „Ćwiczenia laboratoryjne z pomp", Skrypt PWr Wrocław 1974,

Plutecki J. „Ćwiczenia laboratoryjne z maszyn hydraulicznych", Skrypt PWr Wrocław 1982
,Stępniewski M.: „Pompy", WNT, Warszawa 1985,
Troskolański A.T. Łazarkiewicz Sz.: „Pompy wirowe", WNT Warszawa 1973.

 
Literatura uzupełniająca:

PN-65/M-44002 Pompy wirowe i wyporowe. Wytyczne pomiarów wielkości charakterystycznych,
PN-85/M-44005 Pompy wirowe. Pomiary wielkości charakterystycznych,

PN-81/M-44006 Pompy wirowe. Badania odbiorcze wielkości charakterystycznych. Klasa B i C.
PN-86/M-44015 Pompy. Ogólne wymagania i badania