Pracownicy

 
Janusz Plutecki prof. dr inż.
 
mechanika płynów, hydrauliczne maszyny
przepływowe i ich systemy; pompy, turbiny wodne,
napęd hydrokinetyczny;

 

ul. Na Grobli 15, pok. 308,

janusz.plutecki@pwr.wroc.pl

Marek Skowroński dr inż.
 
hydrauliczne maszyny przepływowe, badania maszyn,
metody obliczeniowe pomp i systemów pompowych;
 
ul. Na Grobli 15, pok. 311,
tel. (0-71) 320-48-24,

marek.skowronski@pwr.wroc.pl
 

Janusz Skrzypacz dr inż.

maszyny przepływowe, MES, CFD, konstrukcja maszyn;

 
ul. Na Grobli 15, pok. 311,

janusz.skrzypacz@pwr.wroc.pl
 

Przemysław Szulc dr inż.

energetyka i turbiny wodne, pompy i układy pompowe badania maszyn hydraulicznych i armatury,  CFD, MES;

 
ul. Na Grobli 15, pok. 309,
tel. (0-71) 320-48-22,

przemyslaw.szulc@pwr.wroc.pl
 

 

Wojciech Plutecki dr inż.

pompy i układy pompowe, energetyka wodna, CAD, CFD
 

 
ul. Na Grobli 15, pok. 308,

wojciech.plutecki@pwr.wroc.pl

Artur Machalski mgr inż.

pompy i układy pompowe, energetyka wodna, CAD, CFD, programowanie, grafika 3d
 

 
 
ul. Na Grobli 15, pok. 309,
tel. (0-71) 320-48-24,

artur.machalski@pwr.wroc.pl
 

Adam Jasiński

pracownik laboratoryjno-techniczny, obsługa
stanowisk laboratoryjnych, nadzór i bieżące
naprawy sprzętu;

 
 

ul. Na Grobli 15, pok. 311,
tel. (0-71) 320-48-24,

adam.jasinski@pwr.wroc.pl

Egor Kolpakov mgr inż.

Zintegrowane systemy wytworzania, water power engineering, CAD, CFD, PLM.

 
 

ul. Na Grobli 15, pok. 309,
tel. (0-71) 320-48-24,

egor.kolpakov@pwr.edu.pl