Pracownicy

Janusz Skrzypacz dr hab. inż.

maszyny przepływowe, MES, CFD, konstrukcja maszyn;

 
 
ul. Na Grobli 15, pok. 312,

janusz.skrzypacz@pwr.edu.pl
 

Przemysław Szulc dr inż.

energetyka i turbiny wodne, pompy i układy pompowe badania maszyn hydraulicznych i armatury,  CFD, MES;

 
ul. Na Grobli 15, pok. 311,
tel. (0-71) 320-48-22,

przemyslaw.szulc@pwr.edu.pl
 

Dominik Błoński dr inż.

Numeryczna mechanikaka płynów, maszyny przepływowe, elektronika i sterowanie
 

 

ul. Na Grobli 15, pok. 311,
tel. (0-71) 320-48-22,

dominik.blonski@pwr.edu.pl

Artur Machalski dr inż.

pompy i układy pompowe, energetyka wodna, CAD, CFD, programowanie, grafika 3d
 

 
 
ul. Na Grobli 15, pok. 311,
tel. (0-71) 320-48-22,

artur.machalski@pwr.edu.pl
 

Anna Chernobrova mgr inż.
pompy i układy pompowe, pompy dwustrumieniowe, układy odprowadzenia czieczy z pomp

 

 
 

ul. Na Grobli 15, pok. 309,
tel. (0-71) 320-48-24,

anna.chernobrova@pwr.wroc.pl

Aneta Nycz mgr inż.

pompy i układy pompowe, pompy odśrodkowe o niskim wyróżniku szybkobieżności

 
 

ul. Na Grobli 15, pok. 309,
tel. (0-71) 320-48-24,

aneta.nycz@pwr.edu.pl