Dydaktyka

POMPY I UKŁADY POMPOWE -  Pompy są jednymi z podstawowych maszyn roboczych spotykanych we wszystkich gałęziach przemysłu i życiu codziennym. Celem kursu jest zapoznanie studenta z budową i działaniem pomp do transportu cieczy czystych i mieszanin wielofazowych. Omawiana jest budowa różnych typów pomp, rola i znaczenie głównych elementów, podstawy obliczania, własności energetyczne i eksploatacyjne. Przedstawione są metody obliczania układów pompowych, doboru pomp, i ich współpraca z układem.

POMPY SPECJALNE  - Pojęcie pomp specjalnych. Podstawy obliczeń i konstrukcji pomp tarciowych, czerpakowych, krążeniowych, o pierścieniu wodnym Pompy zanurzalne do cieczy zanieczyszczonych, pompy do hydrotransportu i górnicze, pompy procesowe, do cieczy kriogenicznych, dla energetyki jądrowej. Wymagania odnośnie silników i uszczelnień.

ENERGETYKA WODNA

TURBINY I ELEKTROWNIE WODNE

BADANIE MASZYN HYDRAULICZNYCH - W ramach kursu studenci zapoznają się ze specyfiką badania maszyn hydraulicznych, z metodami pomiarowymi – zarówno najprostszymi jak i wysoce zaawansowanymi. Prezentowane są również możliwości zastosowania wirtualnego laboratorium w badaniach maszyn.

TRANSPORT HYDRAULICZNY - Pojęcie hydromieszaniny. Ciecz nośna. Materiały ziarniste. Parametry hydromieszanin. Modele przepływu hydromieszanin w rurociągach. Własności reologiczne mieszanin. Klasyfikacja mieszanin. Układy transportu hydraulicznego. Metody i algorytmy obliczeń układów transportu hydraulicznego. Analiza ekonomiczna hydrotransportu. Maszyny do transportu hydraulicznego mieszanin. Rurociągi i armatura. Zasady eksploatacji. Przykłady zastosowań. Znaczenie hydrotransportu w ochronie środowiska naturalnego.

ZAAWANSOWANE METODY PROJEKTOWANIA - Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw łączy projektowanie elementów maszyn z ich wytwarzaniem oraz z analizą funkcjonalną konstrukcji. Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi programami, realizującymi wyzwania współczesnego przemysłu. Kurs bazuje na systemie CATIA.