Pompy specjalne

Eksploatacja Pomp, sprawność i niezawodność (Pompy specjalne).

Materiały wykładów prowadzonych w latach 2016-2017 w ramach przedmiotu Pompy specjalne przez dr. Inż. Piotra Świtalskiego dla studentów kursu magisterskiego na wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Wykład 1. Pompy w technice

Wykład 2. Pompy wielostopniowe

Wykład 3. Efektywność energetyczna transportu cieczy

Wykład 4. Eksploatacja. Niezawodność

Wykład 5. Eksploatacja. Utrzymanie ruchu i optymalizacja układów pompowych