Badania i współpraca

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych prowadzi działalność badawczą w dziedzinie maszyn hydraulicznych w zakresie:

 • modelowania fizykalnego i identyfikacji zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszyn przepływowych,
 • opisu matematycznego wpływu parametrów konstrukcyjnych na zjawiska przepływowe i przemian energetycznych w nich zachodzących.

Badania w zakresie modelowania i prognozowania właściwości hydraulicznych maszyn przepływowych oraz tworzenie podstaw ich projektowania dotyczą:

 • maszyn i urządzeń do przenoszenia masy (pompy, transport hydrauliczny),
 • wykorzystania naturalnych źródeł energii (turbiny 
  i elektrownie wodne),
 • sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych.

W Laboratorium, prowadzone są badania modeli prototypów maszyn przepływowych i urządzeń hydraulicznych. Laboratorium wyposażone jest m.in.

 • anemometr laserowy (moc 300μW) firmy Dantec,
 • układ do badania prędkości miejscowych (na bazie sond kulowych),
 • układ do pomiarów prędkości metodą pęcherzyków wodorowych,
 • sprawnościomierz MPS-3 (pomiar metodą termodynamiczną),
 • zestaw do analizy sitowej (6,3-0,04mm),
 • aparaturę wysokiej klasy do pomiarów wydajności, ciśnienia, momentów i mocy.

Wysokiej klasy klaster obliczeniowy wraz z oprogramowaniem firmy ANSYS ( CFD Fluent i CFX Ansys) umożliwiają badania numeryczne niemal wszystkich zjawisk fizykochemicznych w maszynach przepływowych.

Prezentacja o badaniach.