Water power engineering

 

Lp. Name Materials
1

Universal turbine characteristic curve  PL 10/592

Polynomial version:
efficiency=f(Q11,n11)
R^2=0.99983
excel formula (Q11 in l/s, n11 in rpm):
=14.1094114+0.0255361978*Q11+ 0.838004938*n11 -0.0000123420439*Q11^2 -0.00361969217*n11^2+ 0.00000000115932973*Q11^3+  0.00000420032345*n11^3

 
2

Universal turbine characteristic curve  PL 20/661

Polynomial version:
efficiency=f(Q11,n11)
R^2=
excel formula:
 

 

3

Universal turbine characteristic curve  PL 20/510

Polynomial version:
efficiency=f(Q11,n11)
R^2=0.99988
excel formula (Q11 in l/s, n11 in rpm):
=0.0288293639643*Q11+0.453602423302*n11-1.32229172465e-05*Q11^2-0.00169089159166*n11^2+39.6653832518

 

4

Universal turbine characteristic curve  PL 30/587

Polynomial version:
efficiency=f(Q11,n11)
R^2=
excel formula:
 

 

5

Universal turbine characteristic curve  PL 50/642

Polynomial version:
efficiency=f(Q11,n11)
R^2=0.99982
excel formula (Q11 in l/s, n11 in rpm):
=0.02924431716*Q11+0.844743729124*n11-1.66003126655e-05*Q11^2-0.00505338699929*n11^2+5.54640937055e-10*Q11^3+6.41659946012e-06*n11^3+36.334747585

 

6 Investment expenditure
7 Diameter gradation
8 Kaplan turbine section dimensions

9

u1=f(nsN)

Ccm=f(nsN)

10 Lambda

 

11 l/t

 

12 Gottingen 428

 

13 Specific speed for different turbines (function of Head)
14

Draft tube dimensions

Literature:
 
[1] Michałowski S., Plutecki J. „ Energetyka Wodna”, WNT, Warszawa 1975;
[2] Jackowski K. „Elektrownie wodne – turbozespoły i wyposażenie” WNT, Warszawa 1971;
[3] Krzyżanowski „Turbiny wodne – konstrukcja i zasady regulacji”, WNT, 1971;
[4] Fiterman J. „Montaż i Remont Tubin Wodnych”, PWN, Warszawa 1951;
[5] Gładysiewicz G. „Pompy i Turbiny Wodne”, PWN, Warszawa 1951;
[6] Łaski A. „Elektrownie wodne – rozwiązania i dobór parametrów”, WNT, Warszawa 1977
[7] Juniewicz S., Michałowski S., „Elektrownie Wodne”, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1957;
[8] Hoffmann M. „Małe elektrownie wodne – poradnik”, Nabba sp. Z.o.o Warszawa 1992;
[9] Kołton A., Etinbierg I.Z. „Osnowy teorii i gidrodinamiczieskogo rasczieta wodianych turbin”, Maszgiz, Moskwa 1958;
[10] Gubin M.F. „Otsasywaiuszczie truby gidroelektrostancji”, Energia, Moskwa 1970;
[11] Bronsztiein L., Gierman A., i inni „Sprawoczinik konstruktora gidroturbin” Maszinostroieniie, Leningrad 1971;