Turbiny i Elektrownie Wodne

 

Lp. Nazwa Matriały pomocnicze

1

Dobór generatora I
2 Dobór generatora II
3 Dobór generatora III
4 Krata wlotowa
5 Elementy doprowadzające - półspirala I
6 Elementy doprowadzające - półspirala II
7 Kierownica I
8 Kierownica II
9 Kierownica III
10 Kierownica VI
11 Elementy odprowadzające - krzywak ssący I
12 Elementy odprowadzające - krzywak ssący II
13 Zagadnienia na kolokwium z wykładu

 

Literatura podstawowa:
 
[1] Michałowski S., Plutecki J. „ Energetyka Wodna”, WNT, Warszawa 1975;
[2] Jackowski K. „Elektrownie wodne – turbozespoły i wyposażenie” WNT, Warszawa 1971;
[3] Krzyżanowski „Turbiny wodne – konstrukcja i zasady regulacji”, WNT, 1971;
[4] Fiterman J. „Montaż i Remont Tubin Wodnych”, PWN, Warszawa 1951;
[5] Gładysiewicz G. „Pompy i Turbiny Wodne”, PWN, Warszawa 1951;
[6] Łaski A. „Elektrownie wodne – rozwiązania i dobór parametrów”, WNT, Warszawa 1977
[7] Juniewicz S., Michałowski S., „Elektrownie Wodne”, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1957;
[8] Hoffmann M. „Małe elektrownie wodne – poradnik”, Nabba sp. Z.o.o Warszawa 1992;
[9] Kołton A., Etinbierg I.Z. „Osnowy teorii i gidrodinamiczieskogo rasczieta wodianych turbin”, Maszgiz, Moskwa 1958;
[10] Gubin M.F. „Otsasywaiuszczie truby gidroelektrostancji”, Energia, Moskwa 1970;
[11] Bronsztiein L., Gierman A., i inni „Sprawoczinik konstruktora gidroturbin” Maszinostroieniie, Leningrad 1971;