Zintegrowane Systemy Wytwarzania

Plan zajęć:

 1. Wybór materiału.
 2. Obliczenia wału oraz wyznaczenie rozmiarów wpustów (Excel).
 3. Dobór sprzęgła.
 4. Dobór łożysk kulowych (www.skf.com).
 5. Stworzenie parametrycznego modelu wału połączonego z arkuszem obliczeniowym.
 6. Obliczenia odkształceń wału oraz koncentracji naprężeń z wykorzystaniem MES.
 7. Stworzenie prostego modelu 3d koła zębatego oraz części sprzęgła.
 8. Pobranie modeli 3d łożysk (www.skf.com).
 9. Stworzenie złożenia wału, wpustów, łożysk, koła zębatego oraz części łożyska.
 10. Stworzenie dokumentacji technicznej (rysunek złożeniowy oraz rysunek wykonawczy wału).
 11. Opracowanie planu procesu produkcji wału.
 12. Wygenerowanie kodu CNC do tworzenia wału.