Zespół badawczy Maszyny Przepływowe

Zespół Maszyn Przepływowych prowadzi działalność naukową w zakresie:

  • modelowania fizykalnego i identyfikacji zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszynach przepływowych,
  • opisu matematycznego wpływu parametrów konstrukcyjnych na zjawiska przepływowe i przemian energetycznych w nich zachodzących.

Badania w zakresie modelowania i prognozowania właściwości hydraulicznych maszyn przepływowych oraz tworzenie podstaw ich projektowania dotyczą:

  • maszyn i urządzeń do przenoszenia masy (pompy, transport hydrauliczny),
  • turbin cieplnych,
  • wykorzystania naturalnych źródeł energii (turbiny 
  • i elektrownie wodne),
  • sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych.

Archiwalna strona Maszyn Przepływowych

Aktualności

PiUP K1.3, K2.3

Pompy i Układu Pompowe

Wyniki kolokwium K1.3, K2.3. z dnia 2019.06.25

PiUP K1.3, K2.3

Pompy i Układu Pompowe

Wyniki kolokwium K1.3, K2.3. z dnia 2019.06.25

WPE T1.3, T2.3

WPE T1.3, T2.3

Water Power Engineering

Test results from 2019.06.25

WPE T1.2,2.2

WPE T1.2, T2.2

Water Power Engineering

PiUP K1.2, K2.2

Pompy i Układu Pompowe

Wyniki kolokwium K1.2, K2.1. z dnia 2019.06.12

WPE T2.1

Water Power Engineering

Test results from 2019.06.11

Subskrybuje zawartość