Zespół badawczy Maszyny Przepływowe

Zespół Maszyn Przepływowych prowadzi działalność naukową w zakresie:

  • modelowania fizykalnego i identyfikacji zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszynach przepływowych,
  • opisu matematycznego wpływu parametrów konstrukcyjnych na zjawiska przepływowe i przemian energetycznych w nich zachodzących.

Badania w zakresie modelowania i prognozowania właściwości hydraulicznych maszyn przepływowych oraz tworzenie podstaw ich projektowania dotyczą:

  • maszyn i urządzeń do przenoszenia masy (pompy, transport hydrauliczny),
  • turbin cieplnych,
  • wykorzystania naturalnych źródeł energii (turbiny 
  • i elektrownie wodne),
  • sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych.

Archiwalna strona Maszyn Przepływowych

Aktualności

PiUK K1.1

Wyniki kolokwium K1.1 Pompy i układy pompowe 2019.04.10

Informacja

Oceny pozytywne z kursów: TH - laboratorium oraz TiEW - ćwiczenia zostały wprowadzone do systemu Edukacja.

WPE, EW, TiEW, PiUP Test/Kolokwium K1.3, K2.3

Test results of Water Power Engineering

Wykini kolokwium poprawkowego z transportu hydraulicznego

Pozytywne oceny zostały wprowadzone do systemu Edukacja cl. W przypadku braku oceny należy kolokwium poprawić - najbliższy poniedziałek o godz 15.15 A3 L1. Termin ostateczny.

Subskrybuje zawartość