Maszyny Przepływowe

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych prowadzi działalność naukową w zakresie:

 • modelowania fizykalnego i identyfikacji zjawisk występujących w procesach roboczych hydraulicznych maszynach przepływowych,
 • opisu matematycznego wpływu parametrów konstrukcyjnych na zjawiska przepływowe 
  i przemian energetycznych w nich zachodzących.
 •  
  Badania w zakresie modelowania 
  i prognozowania właściwości hydraulicznych 
  maszyn przepływowych oraz tworzenie podstaw ich projektowania dotyczą:

 • maszyn i urządzeń do przenoszenia masy (pompy, transport hydrauliczny),
 • turbin cieplnych,
 • wykorzystania naturalnych źródeł energii (turbiny 
  i elektrownie wodne),
 • sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych.
 • W Laboratorium, prowadzone są badania modeli prototypów maszyn przepływowych i urządzeń hydraulicznych o mocach do 200 kW i wydajnościach do 1 m3/s. Laboratorium wyposażone jest m.in.

 • anemometr laserowy (moc 300μW) firmy Dantec,
 • układ do badania prędkości miejscowych (na bazie sond kulowych),
 • układ do pomiarów prędkości metodą pęcherzyków wodorowych,
 • sprawnościomierz MPS-3 (pomiar metodą termodynamiczną),
 • zestaw do analizy sitowej (6,3-0,04mm),
 • aparaturę wysokiej klasy do pomiarów wydajności, ciśnienia, momentów i mocy.
 • Wysokiej klasy klaster obliczeniowy wraz z oprogramowaniem firmy Fluent umożliwiają badania numeryczne niemal wszystkich zjawisk fizykochemicznych w maszynach przepływowych.