PKM II

1. Projekt siłownika hydraulicznego podwójnego działania:

 1. Obliczenia geometryczne wielkości średnicy tłoka i tłoczyska.
 2. Obliczenia kinematyczne, przy załozeniu, że prędkość tłoka nie może być większa niż 5 m/s
 3. Dobór pompy (np. Hydral) przy założeniu, że prędkość oleju nie może przekraczać 5 m/s od strony pchającej i 1,5 m/s od strony ciągnącej.
 4. Obliczenia wytrzymałościowe, w tym obliczenia na wyboczenie tłoczyska.
 5. Dobór uszczelnień węzłów uszczelniających.
 6. Obliczenie hamowania tłoczyska, hamulec geometryczny (szczelina hamulcowa).
 7. Dobór końcówek przyłączeniowych.
 8. Zakończenie tłoczyska (połączenie gwintowe, zakończenie z otworem)
 9. Dobór zaworu odpowietrzającego.
 10. Wybór połączenia między tłokiem a tłoczyskiem, między cylindrem a pokrywami.
 11. Rysunek złożeniowy A-2.
 12. Rysunki wykonawcze dwóch wskazanych części.

2. Projekt zintegrowanego układu napędowego wciągarki: 

 1. Przekładnia zębata:
  • wyznaczenie parametrów geometrycznych kół zębatych z uwzględnieniem korekcji.
  • obliczenia wytrzymałościowe – sprawdzenie współczynników bezpieczeństwa (zginanie i naciski).
 2. Przekładnia pasowa:
  • Wyznaczenie parametrów geometrycznych i kinematycznych kół pasowych.
  • Dobór pasów z PN (pasy klinowe) lub obliczenia wytrzymałościowe pasa (pasy płaskie)
 3. Wały:
  • Wyznaczenie reakcji,
  • Obliczenie momentów gnących, skręcających, zastępczych.
  • Wyznaczenie średnic.
  • Kształtowanie wału.
  • Obliczenie strzałek ugięcia i kątów ugięcia.
  • Obliczenie kątów skręcenia.
  • Obliczenia zmęczeniowe niebezpiecznego przekroju.
 4. Łożyska toczne (np. SKF):
  • Dobór właściwych typów łożysk,
  • Sprawdzenie warunku wymaganej trwałości łożysk
 5. Sprzęgła i hamulec: dobór właściwych elementów
 6. Rysunki:
  • złożeniowy całości układu i przekładni zębatej w dwóch rzutach
  • wykonawcze (koło zębate, koło pasowe i wał).

3. Literatura:

 1. Mazanek Eugeniusz, Kania Ludwik, Dziurski Andrzej: Przykłady Obliczeń z Podstaw Konstrukcji Maszyn. Tom 1; WNT 2009
 2. Mazanek Eugeniusz, Kania Ludwik, Dziurski Andrzej: Przykłady Obliczeń z Podstaw Konstrukcji Maszyn. Tom 2; WNT 2009
 3. W. A. Marutow, S. A. Pawłowskij: Cylindry Hydrauliczne; ; WNT 1968
 4. Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz: Projektowanie węzłów i części maszyn; WPŚ 2006