Zakład Numerycznego Modelowania Przepływów

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych

bud. D-2, pok. 16, Plac Grunwaldzki 9, 50-370 Wrocław

Witamy na stronie Zakładu Numerycznego Modelowania Przepływów

Seminarium Zakładowe

W dniu 1.03.2011 o godzinie 9.15 odbędzie się w Zakładzie seminarium zatytułowane: Wiolosiatkowa metoda rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (Multigrid), które wygłosi Andrzej Kosior. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Wprowadzenie
Metoda Multigrid należy do grupy metod iteracyjnych, rozwiązywania układów równań algebraicznych powstałych po dysktretyzacji równań różniczkowych cząstkowych. Jej podstawową zaletą jest krótki czas obliczeń, porównywalny z szybkimi bezpośrednimi algorytmami. Znaczenie metody Multigrid obecnie wzrasta, ponieważ doskonale daje się ona zastosować na architekturach wieloprocesorowych (np.: karty graficzne), co umożliwia znaczące przyspieszenie czasu obliczeń.