DYDAKTYKA

Prowadzący: dr inż. Piotr Szulc

pok. 370, bud. A-4

rok akademicki:

konsultacje:

Studia stacjonarne

Energetyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia niestacjonarne

Energetyka

Mechanika i Budowa Maszyn