DYDAKTYKA

Prowadzący: dr inż. Piotr Szulc

pok. 370, bud. A-4

rok akademicki: 2014/15, semestr: letni

konsultacje:

Studia stacjonarne

Energetyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Studia niestacjonarne

Energetyka

Mechanika i Budowa Maszyn