Aktualności      

Dydaktyka      

Tematyka badań      

Projekty badawcze      

Pracownicy      

Nasi seniorzy      

Publikacje      

Muzeum      

Galeria      

Linki      

Witam na stronie internetowej Zakładu Miernictwa i Ochrony Atmosfery w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów (I-20) Politechniki Wrocławskiej.

Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery powstał w dniu 01.12.2006 r. z połączenia Zakładu Miernictwa i Ekspolatacji Maszyn i Urządzeń Termoenergetycznych oraz Zakładu Ochrony Atmosfery. Nowy Zakład jest kontynuatorem działalności oraz tradycji jednej z pierwszych katedr Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego Politechniki Wrocławskiej - powstałej już w 1946 r.

                                                               Prof. dr hab. inż. Ryszard Miller
                                                               Kierownik Zakładu
A K T U A L N O Ś C I

2013-02-25
Aktualizacja planów zajęć laboratoryjnych w semestrze letnim 2013/2014 - zakładka Dydaktyka


Strona ZMiOA powstała w marcu 2007 r.
Strona ZMiEMiUT istniała od 25 września 2004 r.

Projekt graficzny: Joanna Wiktorska | Opracowanie HTML: Andrzej Tatarek