przy współudziale

XVII KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW
Bełchatów, 17-21 września 2006 r.